EN 342

 

EN 342 – Suojaus kylmyyttä vastaan

Standardi määrittelee vaatimukset ja testausmenetelmät kylmältä suojaaville vaateyhdistelmille (kokohaalari tai kaksiosainen puku) sekä yksittäisille vaatekappaleille. Kylmällä tarkoitetaan alle -5°C lämpötilaa yhdessä kosteuden, tuulen ja lämpösäteilyn kanssa. Vaatteista mitataan määrätyissä olosuhteissa määrätyllä alusvaatetuksella, lämmöneristävyys, ilmanläpäisykyky, sekä tarvittaessa vedenpitävyys ja vesihöyrynläpäisyvastus.

Vaatteiden etiketeissä on ilmoitettava lämmöneristävyys ja ilmanläpäisyarvot. Vaatteen mukana tulee käyttöohje, jossa annetaan ohjeita kuinka näitä arvoja sovelletaan mahdollisiin käyttötilanteisiin. Vaatteiden suunnittelussa on otettu huomioon suojavaatetuksen yleiset ergonomiavaatimukset. Tämä suojavaatetus soveltuu normaaliin syksy/talvi sääolosuhteisiin. Tuotteet tulee pukea ja sulkea asianmukaisesti jotta paras suojaus saavutetaan. Märkä, rikkoutunut tai likainen vaate ei täytä tuotteelle asetettuja vaatimuksia.