EN ISO 11611

 

EN ISO 11611 Suojaus hitsauskipinöiltä

Hitsaussuojavaate on tarkoitettu suojaamaan käyttäjäänsä hitsauskipinöiltä (pieniltä sulametalliroiskeilta), lyhytaikaiselta liekkikosketukselta, kaaren lämpösäteilyltä, ja se minimoi sähköiskun mahdollisuuden lyhytaikaisessa, vahingossa tapahtuvassa kosketuksessa jännitteisiin sähkönjohtimiin noin 100 V d.c jännitteeseen asti normaalissa hitsaustyössä.

Standardi luokittelee hitsaajan suojavaatetuksen kahteen suojausluokkaan:

1. Luokan mukainen vaatetus suojaa vähemmän vaarallisilta hitsausmenetelmiltä ja tilanteissa, joissa syntyy vähemmän kipinöitä ja lämpösäteilyä.

 2. Luokan mukainen vaatetus suojaa vaarallisemmilta hitsausmenetelmiltä ja tilanteissa, joissa syntyy enemmän hitsauskipinöitä ja lämpösäteilyä

Standardi asettaa suojavaatimukset niin materiaalille kuin mallille. Materiaalivaatimuksiin kuuluu mm. liekin leviäminen, jota testataan kohdistamalla liekki 10 sekunnin ajan joko materiaalin pintaan (koodi A1) ja/tai reunaan (koodi A2). Materiaalin jälkipalamis- ja hehkuaika ei saa ylittää 2s. Kankaasta ei saa tippua sulaa materiaalia eikä siihen saa tulla reikiä, myös vaatteen saumojen tulee säilyä ehjinä (testausmenetelmä ISO 15025).

Hitsauskipinätestissä luokan 1 materiaalin tulee kestää vähintään 15 pisaraa ja luokan 2 materiaalin vähintään 25 pisaraa sulaa metallia siihen kunnes lämpötila näytteen toisella puolella nousee 40 K. Materiaali ei saa syttyä (testausmenetelmä ISO 9150).

Mallivaatimuksissa edellytetään mm. että vaatteet peittävät koko ylä- ja alavartalon, kaulan, käsivarret ja jalat (esim. umpihaalari tai takki ja housut). Vaatteiden tulee suojata keho kaikissa normaalisti hitsaustyöhön kuuluvissa työasennoissa. Sähkön johtuminen vaatteen ulkopinnasta sisäpintaan tulee estää esim. metalliset kiinnittimet täytyy suojata. Taskuista, kiinnittimistä ja saumarakenteista on myös annettu tarkat vaatimukset, jotta riittävä suojaavuus saavutetaan.

Hyvä tietää!

Hitsaussuojavaate oikein käytettynä suojaa ihoa hitsaustyössä esiintyvältä UV-säteilyltä (UVA, UVB, UVC). Käyttö saattaa kuitenkin “vanhentaa” kankaan hyvinkin nopeasti. Vaatteen voi tarkistaa esim. viikoittain katsomalla sitä noin käsivarren etäisyydeltä 100W hehkulamppua vasten: jos valo näkyy kankaan läpi, myös UV- säteily läpäisee sen. Mikäli työntekijät saavat ihon palamisen tyyppisiä iho-oireita, UVB-säteily pääsee kankaan läpi. Tällöin on vaate korjattava, vaihdettava uuteen tai lisättävä suojakerroksia.

Lisäsuojat esim. nahkahihat, esiliinat jne. lisäävät vaatteen suojaustehoa. Suojavaatetus tulee puhdistaa säännöllisesti ohjeiden mukaan ja pesujen jälkeen vaatetus tulisi tarkistaa. Tuotteita ei saa saippuapestä.

 Niiden suojaavuus säilyy ainoastaan synteettisiä pesuaineita käyttämällä. Tuotteet on pestävä kaikin osin suljettuina ja erillään muusta pyykistä. Tuotteiden rajalliset palonkesto-ominaisuudet heikkenevät mikäli tuotteet kyllästyvät palavilla aineilla. Mikäli vaatteelle roiskuu kemikaalia ja herkästi syttyviä nesteitä käytön aikana, käyttäjän tulee poistua ja riisua vaatteet varovasti varmistaen, että kemikaali tai neste ei joudu kosketuksiin ihon kanssa. Vaatetus tulee sen jälkeen puhdistaa tai poistaa käytöstä. Märkyys, kosteus ja hiki huonontavat tuotteen sähköneristyskykyä. Paikallinen ilman happipitoisuuden nousu heikentää tuotteiden palonkestoa, tämä on huomioitava työsuorituksissa jotka tapahtuvat ahtaissa tiloissa. Tuotteet tulee pukea / sulkea asianmukaisesti käytettäessä. Kaksiosaista vaatetusta on käytettävä yhdessä, jotta tarvittava suojaustaso saavutetaan. Paras suojaavuus saavutetaan, mikäli tuotteita käytetään yhdessä muiden suojaavien tuotteiden kanssa esim. palosuojattu alusvaatetus. Tuotteet eivät yksin suojaa sähköiskuilta.