EN ISO 14116EN ISO 14116 Standardi kuumuudelta ja tulelta suojaavalle vaatetukselle.

Rajoitetusti palavat materiaalit, materiaaliyhdistelmät ja vaatetus.

Tämän standardin mukainen suojavaatetus on tarkoitettu suojaamaan käyttäjäänsä tilapäiseltä ja lyhytaikaiselta kosketukselta pieniin liekkeihin olosuhteissa, joissa ei ole erityistä kuumavaaraa eikä muun tyyppistä termistä riskiä.

Niitä tulisi käyttää yhdessä EN ISO 11612 tai EN ISO 11611 -standardin mukaisten vaatteiden kanssa.

Vaatteen syttyvyysherkkyys ja liekkien leviäminen on testattu ja hyväksytty standardin ISO 15025 mukaisesti.

Standardissa EN ISO 14116 on kolme luokkaa, joista korkein on luokka 3 = EN ISO 11612 -koodi A1.