EN ISO 20471 (EN 471)

CE_EN471_3

EN ISO 20471 ja EN 471 - Standardi huomiovaatteille

EN ISO 20471:2013 Erittäin näkyvä vaatetus. Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään vaatimukset suojavaatetukselle, joka tekee niiden käyttäjästä visuaalisesti näkyvän vaarallisissa tilanteissa kaikissa valaistusoloissa päivällä ja ajoneuvojen valojen valaisemana pimeällä. Standardissa annetaan materiaalien väri- ja heijastavuus-vaatimukset, minimipinta-alavaatimukset sekä vaatimukset materiaalien sijoittelusta suojavaatetukseen. 
EN ISO 20471 korvaa aikaisemman näkyvän standardin EN 471. Myynnissä ja käytössä voi olla sekä standardin EN 471 mukaisia, että uuden standardin EN ISO 20471mukaisia varoitusvaatteita.

Varoitusvaatetus jaetaan näkyvyyden suhteen kolmeen luokkaan, joista luokka 1 on heikoin ja luokka 3 paras. Näkyvän varoitusvaatetuksen symbolissa ylempi luku ilmoittaa vaatteen luokan. Aikaisemmassa EN 471 standardissa alempi luku ilmoittaa heijastenauhan heijastustehon (jossa 2 on paras, joka on käytännössä uuden standardin mukaan vähimmäisvaatimus kaikille heijasteille). Alla olevassa taulukossa on esitetty fluoresoivan taustamateriaalin sekä heijastenauhan vähimmäispinta-alat eri luokissa. 


 

 Luokka 3

 Luokka 2

 Luokka 1

Taustamateriaali

 0,80 m2

 0,50 m2

  0,14 m2

Heijastava materiaali

 0,20 m2

 0,13 m2

 0,10 m2

 

 

 

 

 
Se, minkä suojausluokan mukaisia asuja tarvitaan on harkittava tapauskohtaisesti työtehtävien- ja ympäristön mukaan.

Hyvä tietää:
Näkyvä varoitusvaatetus tulee pestä erikseen tai yhdessä EN ISO 20471  (tai EN471) hyväksyttyjen tuotteiden kanssa. Tuotteita ei saa pestä optisilla valkaisuaineilla, eikä tuotteen puhdistuksessa saa käyttää klooria, etikkahappoa tai saippuaa. Heijastavat pinnat säilyttävät tehonsa paremmin ja pidempään, kun vaatteet käännetään nurinpäin ja kaikki kiinnittimet suljetaan ennen pesua. Vaatteet on pestävä riittävän usein, että paras suojaavuus saavutetaan. Vaatteet on säilytettävä kuivassa, valottomassa tilassa. Käytössä vaatteet on puettava ylle asianmukaisesti suljettuna, eikä fluoresoituja ja heijastavia tuotepintoja saa peittää muilla tuotteilla.